اخبار

 • گزارش برنامه آموزشی استخدام از طریق رقابت آزاد و ترتیب لایحه وظایف

  رده : عمومی

  ریاست ارتقاع ظرفیت و ارزیابی اجراآت ، ورکشاپ آموزشی استخدام از طریق رقابت آزاد و ترتیب لایحه وظایف را برای کارمندان ریاست عمومی منابع بشری برای دو روزبتاریخ های 24 و 25 به همکاری مالی و تخنیکی دفتر چکی برگزارنمود ، این برنامه توسط محترم حامد...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 26 سرطان

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست به منظور حصول اطمینان بهتر ازا جرای بلاانحراف تصامیم و مصوبات شورای محترم عالی...

 • اعلان داوطلبی قراردات انترنت ستره محکمه .

  رده : عمومی

  ستره محکمه به ظرفیت 112 MB انترنت برای مرکز و محاکم استیناف ولایات که در دوبخش ( 2 LOTS ) تقسیم گردیده به سال مالی 1397 ضرورت دارد ، درصورتیکه شبکه های مخابراتی دولتی و شرکت های مخابراتی انفرادی علاقمند عقد قرارداد باشند ، میتوانند ورقه درخواستی...

 • برنامه اگاهی دهی درمورد قا نون و حق دسترسی به اطلاعات برای کارمندان و مسئولین ستره محکمه دایر گردید.

  رده : عمومی

  قبل از ظهر تاریخ 20 سرطان برنامه اگاهی دهی درمورد قانون و حق دسترسی به اطلاعات برای امرین بخشها و مسئولین ادارات مرکزی ستره محکمه در تالار کنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردید . درین مجلس نخست ایاتی چند ازکلام الله مجید قرائت گردیده ، سپس محترم...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 19 سرطان

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد . شورا نخست برخی از تقاضا های تجدید نظر لوی څارنوالی درامور جزایی را با حضور محترم څارنپوه...

 • ملاقات رئیس ستره محکمه با آقای میخائیل لکنر رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما درافغانستان .

  رده : عمومی

  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه قبل از ظهر دوشنبه 18 سرطان 1397 با آقای میخائیل لکنر رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما درافغانستان ملاقات بعمل اورد . آقای لکنر درین ملاقات مسایل مربوط به تصمیم سازمان دیده بان شفافیت افغانستان بخاطر دعوت بورد...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 12 سرطان

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست با عطف نظر به شکایات بازمانده گان شهدا و به هدف جلو گیری از طوالت پروسه...

 • ملاقات رئیس ستره محکمه با آقای جیمز مشاور ارشد پروژه عدالت

  رده : عمومی

  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه قبل از ظهر چهارشنبه 6 سرطان 1397 آقای جیمز مشاور ارشد پروژه عدالت برای افغانستان را که در بخش سیستم اداری محاکم ازتجارب تخصصی بهره مند اند به حضور پذیرفته و نظریات شانرا بخاطر تقویت سیستم استماع کردند...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 5 سرطان

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست وفات قضاوتپوه مولوی محمد رحیم یکتن از قضات سابقه دار و قبلاً رئیس محکمه استیناف...

 • گزارش ازتدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 29 جوزا

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 29 جوزا 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد. شورا نخست آتش بس اعلان شده ازجانب دولت ج.ا.ا را که با پاسخ مثبت مخالفین دولت...

صفحه 1 از 3
قبل123بعد