اخبار - ستره محکمه

اخبار

 • ملاقات سرپرست ستره محکمه باقضاتی که عازم کشورمصر اند

  رده : عمومی

  محترم قضاوتپوه براتعلی متین سرپرست ستره محکمه قبل از ظهر چهارشنبه 28 میزان گروپی از قضات را که به منظور فراگیری برنامه های اختصاصی در بخشهای مدنی ، جزایی و تجارتی عازم کشور مصر اند ، قبل از سفر به حضور پذیرفت . درین ملاقات نخست سرپرست ستره...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 24/7/1395

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 24 میزان تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه فوق العاده داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد . شورا نخست صلاحیت های موضوعی دیوانهای ستره محکمه را که طبق تشکیل جدید...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 20/7/1395

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 20 میزان تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد . نخست با توجه به گزارشهای ریاست تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی ، برخی از تخلفات...

 • سنگ تهداب تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی گذاشته شد

  رده : عمومی

  سنگ تهداب تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی ولایت کابل قبل از ظهر یکشنبه 18میزان توسط دگرجنرال قضاوتپوه نثاراحمد سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه گذاشته شد . ساخت تعمیرمورد نظر با هزینه هفت ملیون و هفتصد هزارافغانی از بودجه انکشافی اختیاری...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 19/7/1395

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه بعد از ظهر دوشنبه 19 میزان تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد . شورا نخست گزارش اجراات دیوانهای ستره محکمه در ششماه اول سالجاری را مورد ارزیابی...

 • قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه با ښاغلی ( دوگلاس کی) رئیس عمومی پروگرام انــکشافی سازمان ملل متحد درکابل و هیئت همراهش ملاقات به عمل آورد

  رده : عمومی

  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه قبل از ظهرچهارشنبه 14 میزان1395 دردفترکارش ان با ښاغلی ( دوگلاس کی) رئیس عمومی پروگرام انــکشافی سازمان ملل متحد درکابل و هیئت همراهش ملاقات به عمل آورد . درین ملاقات نخست رئیس عمومی ( یو- ان – دی...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 13/7/1395

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر 13 میزان 1395 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد. شورا نخست پس از تلا وت ایاتی چند از کلام الله مجید به روح مرحوم قضاوتپوه نورالله...

 • ګزارش از تدویر شورای عالی ستره محکمه ۳۰/۶/۱۳۹۵

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر 30 سنبله 1395 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء غور و رسیده گی به عمل آورد . شورا نخست اظهارات یکتن از مستشاران قضایی راکه به مظنونیت اخذ رشوه دستگیر...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 9/6/1395

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 9 سنبله تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد . نخست متکی به فرمان شماره 79 مورخ 14ر5ر1395 جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 7/6/1395

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر یکشنبه 7 سنبله تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد . شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی خویش را نسبت وفات برادر محترم دوکتور عبدالملک کاموی...

صفحه 1 از 4
قبل1234بعد