اخبار

 • گزارش از تدویر جلسه فوق العاده شورای عالی ستره محکمه

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرشنبه 29 ثور 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست حملات انتحاری دیشب درولایت ننگرهار را که موجب شهادت و مجروحیت عده یی از...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۲۵ ثور

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه به تاریخ ۲۵ ثور تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست مراتب تسلیت عمیق خویش را نسبت به حادثه انفجاری اخیر در شهر...

 • اعلان عقد قرارداد انترنت ستره محکمه ج.ا.ا

  رده : عمومی

  ستره محکمه ج.ا.ا به ظرفیت MB ۱۱۷ انترنت برای مرکز و محاکم استیناف ولایات به سال مالی ۱۳۹۷ ضرورت دارد، در صورتیکه شبکه مخابراتی دولتی و شرکت های مخابرتی شخصی علاقمند عقد قرار داد را داشته باشند، میتوانند ورقه در خواستی خویش را با جواز فعالیت شرکت...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 18 ثور

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرسه شنبه 18 ثور1397 تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد . شورا نخست مراتب امتنان خویش را نسبت به ارزیابی مثبت اجراات ستره محکمه توسط...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۱ ثور

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 11 ثور 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا قبل ازهمه حملات انتحاری اخیر در ولایات کابل ، کندهار وننگرهار راکه توسط...

 • تالار کنفرانس ها و جلسات علنی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف ولایت کابل افتتاح گردید

  رده : عمومی

  تالار کنفرانسها و جلسات علنی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف ولایت کابل قبل از ظهر چهارشنبه 5 ثور با قطع نوار توسط قضاوتپوه عبدالحسیب احدی عضو شورای عالی ستره محکمه رسماً افتتاح گردید. درمراسمی که به همین منظوربا حضورسرپرست...

 • ملاقات رئیس ستره محکمه با آقای جیمز کراو رئیس حاکمیت قانون لوی څارنوالی ایا لات متحده امریکا .

  رده : عمومی

  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه 5 ثور با آقای جیمز کراو رئیس حاکمیت قانون لوی څارنوالی ایا لات متحده امریکا درحالیکه اتشه قضایی سفارت انکشوردرکابل نیز حضور داشت ملاقات بعمل اورد . درین ملاقات نخست آقای کراو تمنیات نیک مرستیال لوی...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 4 ثور

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه به تاریخ 4 ثور1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست به منظور گسترش فعالیت محاکم در ولسوالی ها و ایجاد تسهیلات به هدف دسترسی مردم...

 • گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 28 حمل

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر۲۸ حمل ۱۳۹۷ تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد . شورا نخست بر مبنای فیصله شماره اول سال 1397 شورای عالی حا کمیت قانون و مبارزه با فساد...

 • گزارش از تدویر جلسه فوق العاده شورای عالی ستره محکمه 11 حمل

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه بعداز از ظهر شنبه 11 حمل 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداءرسیده گی به عمل آورد . شورا نخست گزارش اجراات سال 1396 محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز وولایات در...

صفحه 1 از 2
قبل12بعد