پیام قاضی القضات

پوهاند عبدالسلام عظیمی  قاضی القضات ورئیس ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت  گشایش سایت انترنتی ستره محکمه جای بسا خوشی است که امروز درشرایطی که تکنالوژی مدرن عصر  فاصله ها را کوتاه می سازد وجهانیان  را از تحولاتی که دردنیای شان  صورت می گیرد  درآن واحد مطلع می نماید ، شاهد گشایش صفحه انترنتی برای انعکاس کارکرد های ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان هستیم .

قضا مقامی  است ارجمند  ورسالت شرعی  آن درمقابل  خداوند «ج»  ومردم بس خطیر . مطالعه روند قضا در ادوار تاریخ نشان میدهد  که این نهاد  درعرضه خدمات  قضایی راه های پرخم و پیچی را پیموده و مشکلات عدیده ای پیوسته فرا راه  آن قرار داشته  است که این  مشکلات  صرف نظر از عوامل آن صدمات جبران ناپذیری   را به رسالت  وحیثیت  قضایی وارد  نموده واصحاب  رجوع به قضا را متضرر نموده است.

دراین برهه  ای  از زمان طرح و تطبیق اصلاحات  قضایی که به منظور  بهبود  کیفی نظام وسرعت  عمل در اجراآت آن   براه انداخته  شده از اقدامات  مهمی محسوب می گردند .در ادامه وتحقق این پلان  پس از استعانت الهی اتکاء  ما به منسوبین قضایی است . ما به طرز لباس کسی علاقه ای نداریم ، علاقه ما به قلب ، احساس ، اخلاص و وفاداری منسوبین قضاء است ما با یک ملت مظلوم و بیچاره ولی مومن ،متعهد  ومتوکل مواجهیم  که سرنوشت

بیشتر

اخبار

بیشتر

Attention